aksiyom

Doğruluğu apaçık olan, kanıtlanması gerekmeyen ve kendiliğinden apaçık doğru olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önermelere aksiyom denir.